Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Wtorek, 30 czerwca 2020
XIII tydzień Okresu Zwykłego
I tydzień psałterza

W Rodzinie św. Pawła:
UROCZYSTOŚĆ ŚW. PAWŁA APOSTOŁA, patrona Rodziny św. Pawła

Garść informacji:

Od października 1954 roku do maja 1955 roku bł. Jakub Alberione w okólniku San Paolo tak tłumaczył wybór św. Pawła na patrona Rodziny: "Rodzina Świętego Pawła postanawia reprezentować św. Pawła i żyć nim dzisiaj: myśląc, pragnąc, modląc się i uświęcając tak, jak robiłby to św. Paweł, jeśli żyłby dziś. On żył dwoma przykazaniami miłości Boga i bliźniego w sposób tak doskonały, że ukazał Chrystusa w sobie samym... On sobie uczynił Towarzystwo Świętego Pawła, którego jest założycielem. Nie Towarzystwo Świętego Pawła wybrało jego, ale on wybrał nas" (CISP 1152).
W czterdziestą rocznicę fundacji bł. Jakub napisał: "Najbardziej żywa wdzięczność kierowana jest pod adresem św. Pawła Apostoła, który jest prawdziwym założycielem instytutu. Naprawdę, on jest jego ojcem, nauczycielem, wzorem i obrońcą. On uczynił sobie tę rodzinę poprzez działanie fizyczne i duchowe, tak że nawet kiedy rozmyśla się o tym dzisiaj, nie można tego wystarczająco pojąć, a jeszcze trudniej to wytłumaczyć" (CISP 147).
Wypowiedzi Założyciela pozwalają zrozumieć doniosłość i wagę, jakie dla Rodziny Świętego Pawła ma obchód tej uroczystości. Celebracja tego dnia ma nam pomóc w odkryciu na nowo osoby św. Pawła i pogłębieniu czci, jaką winniśmy naszemu Ojcu i Patronowi. Jego przykład i pisma, które pozostawił, winny pomóc nam w kształtowaniu życia zjednoczonego z Boskim Mistrzem i zaangażowanego apostolsko.
Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o konieczności formowania w sobie ducha Pawłowego, który określa naszą tożsamość członków Rodziny Świętego Pawła. Tak charakteryzował go bł. Jakub Alberione: "Jeżeli zapytają nas, jaka jest nasza duchowość, musimy odpowiedzieć: życie w Kościele i w Chrystusie na wzór św. Pawła i pod jego opieką. On stał się przykładem dla swoich uczniów tak, jak sam był naśladowcą Chrystusa" (ArGe/D, 89, 71).
Dlaczego św. Paweł? "Potrzebny był święty, który wsławił się świętością, ale równocześnie mógł być przykładem apostolstwa. Święty Paweł uczynił jednością świętość i apostolstwo" (Pr SP 302).
Jaka jest tajemnica tej wielkości? "Cała tajemnica wielkości św. Pawła tkwi w jego życiu wewnętrznym. On, można powiedzieć, zwyciężył od wewnątrz dzięki swojemu wielkiemu duchowi ubóstwa, nauki, najgłębszej wiedzy; zwyciężył dzięki miłości do Jezusa Chrystusa i dzięki duchowi umartwienia" (Pr SP 260).
Dlatego obchód uroczystości ku czci św. Pawła "ma trzy cele:
- sprawić, abyśmy poznali, zapamiętali i uwierzyli w naukę Apostoła, Nauczyciela Narodów;
- skłonić nas do naśladowania jego wielkich cnót, a szczególnie miłości do Boga, miłości do Chrystusa, gorliwości w trosce o dusze: żyć Jezusem Chrystusem;
- natchnąć nas do pobożności i zaufania naszemu obrońcy i ojcu, którego otrzymaliśmy z łaski Opatrzności" (CISP 41-42).

Święty Paweł Apostoł
Dzisiejsi patroni:

świętych Pierwszych Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego (+ 64); św. Władysława, króla (+ 1095); św. Bazylidesa, męczennika (+ ok. 202); św. Jana Hagioryty, zakonnika (+ 1065); bł. Januarego Marii Sarnelliego, prezbitera (+ 1744); świętych Marcjalisa, biskupa, Alpiniana i Austrikliniana (+ III w.); bł. Rajmunda Lulla, męczennika (+ 1316)

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG