0808w1  
0808p
0808w1
0808w2
0808w3
0808w4

W zakonach franciszkańskich:

Kolor szat:
¦roda, 8 sierpnia 2018
¦W. DOMINIKA, PREZBITERA
¦więto