Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W zakonach franciszkańskich:

Kolor szat:
Środa, 8 sierpnia 2018
ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA
Święto

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Syr 15, 5

W swoim Kościele Pan otworzył jego usta, * napełnił go duchem mądrości i rozumu * i przyodział go szatą chwały.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką * i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
2 Tm 4, 1-5

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy! Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie.


Oto słowo Boże.Ps 37

Refren: Mąż sprawiedliwy głosił mądrość Bożą.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.

Refren: Mąż sprawiedliwy głosił mądrość Bożą.

Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa.

Refren: Mąż sprawiedliwy głosił mądrość Bożą.

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu, *
i nie zachwieją się jego kroki.

Refren: Mąż sprawiedliwy głosił mądrość Bożą.por. Oz 14, 6

Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwy rozkwitnie na wieki jak lilia
przed obliczem Pana.

Alleluja, alleluja, alleluja.
Mt 5, 13-16
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".


Oto słowo Pańskie. 

Miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Dominika przyjmij łaskawie modlitwy, które zanosimy do Ciebie, i mocą tej sakramentalnej Ofiary * utwierdzaj obrońców wiary Twoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Do wyboru jedna z dwóch prefacji:

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty dla ozdoby i obrony Twojego świętego Kościoła * zechciałeś odnowić życie apostolskie przez świętego Dominika. * On bowiem, naśladując ubogiego Chrystusa, * przez swoje przepowiadanie poddał umysły błądzących prawdzie Ewangelii * i niezliczone dusze pozyskał dla Chrystusa. * Kierowany Bożą mądrością zgromadził wokół siebie głosicieli wiary, * aby umocnieni światłem Bożej wiedzy * nieustannie służyli dziełu ewangelizacji.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

lub:

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty w swojej opatrzności dałeś spragnionemu światu świętego Dominika, głosiciela Twojej Prawdy, * który czerpał z najgłębszych zdrojów Zbawiciela. * On bowiem, wspierany nieustannie przez Rodzicielkę Twojego Syna, * płonąc gorliwością o zbawienie dusz ludzkich, * podjął się dzieła głoszenia Ewangelii. * Napełniony Duchem Świętym, zgromadził wokół siebie braci * i uczynił z nich obrońców wiary, aby zbawić liczne narody, * a dzięki swojej nauce i przykładowi * wielu ludzi doprowadził do Chrystusa. * Rozmawiając nieustannie z Tobą albo o Tobie, * wzrastał w mądrości, * a czerpiąc siły do działania z pełni kontemplacji, * cały się oddał na służbę Kościołowi.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Łk 12, 42

Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, * żeby wydzielił jej żywność w odpowiednim czasie.
 

Panie, nasz Boże, w dniu wspomnienia świętego Dominika posiliłeś nas Najświętszym Sakramentem, spraw, aby Kościół oświecony przez jego nauczanie i wspierany jego modlitwami * przyjął w pełni owoce tego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG