Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

W prowincjach OFM:

Kolor szat:
Czwartek, 16 sierpnia 2018
ŚW. BEATRYCZE Z SILVY, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.Przyjdź, oblubienico Chrystusa, * przyjmij wieniec, * który Pan przygotował ci na wieki. 

Boże, Ty wsławiłeś świętą Beatrycze szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej Dziewicy, spraw za jej wstawiennictwem i przykładem, * abyśmy żyjąc w niewinności, zasłużyli na udział w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Prorok zapowiada wygnanie

Ez 12, 1-12

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym.
Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem – na ich oczach – tak jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego!
Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich».
I uczyniłem tak, jak mi rozkazano: tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki zesłańca, wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki.
Rano skierował Pan do mnie te słowa: «Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się: Co ty robisz? Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg: Ta przepowiednia odnosi się do władcy, będącego w Jerozolimie, i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz: Jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie: Pójdą na zesłanie, w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie; zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść, zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Słuchając słów proroka zastanówmy się, czy i do nas nie odnoszą się wyrzuty o zatwardziałości serca.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Ez 12, 1-12  


Prorok zapowiada wygnanie

Słowa proroka o nadchodzącym sądzie nad Jerozolimą nie wystarczały. Jego własne życie i niezwykłe zachowanie się musiały stać się znakiem dla domu Izraela (w. 6). Liczni prorocy otrzymali od Boga nakaz wykonywania czynności symbolicznych: Amos, Ozeasz, Jeremiasz. Ezechiel otrzymuje rozkaz, by spakował swoje rzeczy jak ktoś, kto musi udać się na wygnanie. Ma opuścić wieczorem miasto, ale tak, by wszyscy mogli to widzieć. Powinno to być dla ludzi ostrzeżeniem, wezwaniem do nawrócenia, ofertą wybawienia. "Może to zrozumieją" (w. 3).
Ale ludzie nie chcieli widzieć symbolicznego czynu proroka ani słuchać jego wyjaśniających słów (w. 10-11). Był to lud oporny, który miał oczy, a nie widział, miał uszy, a nie słyszał. W tej sytuacji nic już nie mogło powstrzymać wydarzeń, katastrofa musiała nadejść. Prorok zapowiada zesłanie i niewolę.
Słowo, czynność symboliczna, historyczne wydarzenie - wszystko to jest językiem Boga. Bóg w różny sposób przemawia do ludzi, "aby poznali, że ja jestem Pan". Ale ludzie mają wyjątkową zdolność do tego, by nie widzieć i nie słyszeć, i by szybko zapominać to, co zrozumieli, a nawet wycierpieli. Tak było w historii narodu wybranego, ale często tak się dzieje również w życiu chrześcijanina.


Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b)

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

56Na próbę wystawiali i drażnili Boga Najwyższego, *
 i Jego przykazań nie strzegli.
57Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie, *
 byli niepewni, jak łuk, który zawodzi.

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

58Rozgniewali Go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, *
 wzniecali Jego zazdrość rzeźbionymi bożkami.
59Bóg usłyszał i zapłonął gniewem, *
 i gwałtownie odepchnął Izraela.

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.

61Oddał swoją moc w niewolę, *
 a swoją chwałę w ręce nieprzyjaciół.
62Wydał pod miecz swój naród, *
 na swoje dziedzictwo gniewem wybuchł.

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.


Ps 119 (118), 135

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Mt 18, 21 – 19, 1
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Zapamiętajmy dobrze dzisiejsze pouczenie Chrystusa: mamy zawsze przebaczać z całego serca swoim bliźnim i nie żywić względem nich urazy.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Mt 18, 21 - 19, 1  

Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Na końcu czwartej mowy w Ewangelii według św. Mateusza, tzw. mowy eklezjologicznej, znajduje się przypowieść o niemiłosiernym słudze.
Bóg jest Miłością. Jego miłość nie ma granic. On kocha każdego człowieka. Ale od tych, którzy doznają Bożego miłosierdzia, Bóg oczekuje, że także oni będą miłosierni. Powinni być tak miłosierni, jak sam Bóg: przebaczać nie siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy, czyli zawsze. I tak to, co my bliźnim przebaczamy, jest śmiesznie małe w porównaniu z tym, co Bóg nam przebacza. Jego miłosierdzie nie zna granic.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Panie Boże, przyjmij dary, które pokornie Ci składamy obchodząc wspomnienie świętej Beatrycze, dziewicy, i spraw przez niepokalaną Ofiarę, * abyśmy nieustannie płonęli czystą i świętą miłością ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
por. Łk 10, 42

Roztropna dziewica obrała najlepszą cząstkę, * której nie będzie pozbawiona.
 

Najłaskawszy Boże, w dniu świętej Beatrycze posiliłeś nas Chlebem eucharystycznym, pokornie Cię prosimy, * odpuść nam grzechy, obdarz nas zdrowiem duszy i ciała, abyśmy wsparci Twoją łaską osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Paśnik (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz
   •  ks. Tomasz Horak: Homilie niedzielne

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG