0208w7  
0208p
0208w1
0208w2
0208w3
0208w4
0208w5
0208w6
0208w7

W zakonach franciszkańskich:

Kolor szat:
Piątek, 2 sierpnia 2019
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ANIELSKIEJ
Z PORCJUNKULI
Święto