0608  

Kolor szat:
Wtorek, 6 sierpnia 2019
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Święto

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Przemienienie Pańskie
WEZWANIE - LG


STRONY_1 - LG

STRONY_2 - LG

STRONY_3 - LG

STRONY_4 - LG

STRONY_5 - LG

STRONY_6 - LG

GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - jest
gc_czyt1_intro - jest
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LGKolor szat:
Wtorek, 6 sierpnia 2019
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Święto 
Die 6 augusti A.D. 2019
IN TRANSFIGURATIONE DOMINI
Festum