1210w5  
1210p
1210w1
1210w2
1210w3
1210w4
1210w5

W bazylice metropolitalnej w Poznaniu:

Kolor szat:
Piątek, 12 października 2018
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W POZNANIU
Uroczystość