Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 6 października 2019
III tydzień psałterza
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Kochajmy Pana
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Boże w dobroci
tekst | nuty | nagranie
K:
Oto święte Ciało
tekst | nuty | nagranie
U:
Chwała i dziękczynienie
Z:
Zawitaj, Królowo Różańca świętego
tekst | nuty | nagranie


Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.

Esth. 13, 9. 10. 11; Ps 118

 

In voluntáte tua, Dómine, univérsa sunt pósita, et non est qui possit resístere voluntáti tuæ: tu enim fecísti ómnia, cælum et terram, et univérsa quæ cæli ámbitu continéntur, Dóminus universórum tu es.
Beáti immaculáti in via, qui ámbulant in lege Dómini.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Uczestnictwo wiernych w ofierze eucharystycznej możliwe jest tylko dzięki posłudze kapłanów. Stając bowiem przy ołtarzu, kapłani działają w zastępstwie Chrystusa i głosząc Jego tajemnicę, łączą modlitwę wiernych z ofiarą Tego, który jest ich Głową i uobecniają we Mszy św. aż do przyjścia Pana jedyną Ofiarę świętą Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden Ojcu na ofiarę niepokalaną, oraz przydzielają owoce tej ofiary. Również głównie podczas Mszy św. zwiastują wszystkim słowo Boże.
Z tej racji uczestnicząc w ofierze Mszy św. powinniśmy świadomie łączyć się z kapłanem, aby jak najwięcej skorzystać z jego posługiwania. Mamy też zawsze obowiązek troszczyć się o nowe powołania.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Ha 1, 2-3; 2, 2-4

Czytanie z Księgi proroka Habakuka

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.
I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Słuchając szczególnej rozmowy proroka z Bogiem zapamiętajmy, że Pan nigdy o nas nie zapomina, jeśli tylko dochowujemy Mu wierności.


Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

1Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
 wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
2Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
 z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

6Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
 klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
7Albowiem On jest naszym Bogiem, *
 a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

 Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
8«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
 jak na pustyni w dniu Massa,
9gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
 doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Ps 89, 1. 2

 

Dómine, refúgium factus es nobis, a generatióne et progénie.
Priúsqam montes fíerent, aut formarétur terra et orbis, a sæculo et in sæculum tu es Deus.


Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

2 Tm 1, 6-8. 13-14

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!
Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Życie każdego chrześcijanina winno być ustawicznym dawaniem świadectwa Chrystusowi, który powołał nas do tak wielkiej godności.


1 P 1, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 113, 1

 

Allelúia. In éxitu Israel ex Ægýpto, domus Iacob de pópulo bárbaro.


Służyć z pokorą

Łk 17, 5-10
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Naszą wiarę pomnażamy przede wszystkim przez wierną służbę Bogu, a więc wtedy, gdy na codzień pełnimy Ewangelię.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Prośmy Pana pełnego łaskawości, aby przyszedł nam z pomocą:
  • Za cały Kościół, aby dla wszystkich ludzi był miejscem przebaczenia i pokoju.
  • Za kapłanów, aby chętnie współpracowali z otrzymaną łaską święceń.
  • Za rodziny wielodzietne, aby były otoczone życzliwością i skutecznym wsparciem.
  • Za studentów rozpoczynających rok akademicki, aby dobrze korzystali z okazji do nauki i pomnażali swoje talenty.
  • Za zmarłych, aby dostąpili udziału w radości nieba.
  • Za nas samych, abyśmy dobrze wykorzystywali otrzymane od Boga dary.
Boże, dziękujemy za wszystkie Twoje dobrodziejstwa i prosimy, byś wysłuchał naszej ufnej modlitwy zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Iob 1 et 2, 7


 

Vir erat in terra nómine Iob, simplex et rectus, ac timens Deum, quem Satan pétiit, ut tentáret, et data est ei potéstas a Dómino in facultáte et in carne eius, perdidítque omnem substántiam ipsíus, et fílios, carnem quoque eius gravi úlcere vulnerávit.


35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Złożone na ołtarzu dary uświęci Duch Święty swoją mocą, aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prośmy, by pozwolił nam jak najwięcej skorzystać z tego uczestnictwa w Eucharystii.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Miłość Boża została rozlana w sercach naszych w dniu chrztu świętego i staliśmy się dziećmi wspólnego Ojca w niebie. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

Albo:

por. 1 Kor 10, 17

Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy w jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha.

Ps 118, 81. 84. 86

 

In salutári tuo ánima mea, et in verbum tuum sperávi, quando fácies de persequéntibus me iudícium? iníqui persecúti sunt me, ádiuva me, Dómine Deus meus. 

Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy * i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Który żyje i króluje na wieki wieków.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Powracając do naszych domów, umocnieni Bożym błogosławieństwem, pamiętajmy o obowiązku postępowania zgodnie z tym, co tutaj wyznaliśmy.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Kim może stać się chrześcijanin
   •  Brian Doyle OP: Twoja wola
   •  Krzysztof Pałys OP: Przepis na wiarę
   •  Maciej Biskup OP: Niemożliwe staje się możliwe
   •  Piotr Ciuba OP: Dobrze robić swoje
   •  Marian Grabowski: Być sługą
   •  Stacja7.pl: Wiara i służba
   •  ks. Leszek Smoliński: Służyć z pokorą
   •  Piotr Blachowski: Przymnóż nam wiary!
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Kto nie wierzy w Boga...
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Nie zwlekaj, wyrywaj!
   •  Tomasz Dostatni OP: Głos Boga
   •  ks. Artur Stopka: Pan Bóg mnie nie docenia
   •  ks. Wacław Depo: Wiara zmieniająca życie
   •  Klemens Stock SJ: Wiara i gotowość do służby
   •  ks. Edward Staniek: Modlitwa o wiarę
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Jak ziarnko gorczycy
   •  ks. Maciej Szczepaniak: Hiperbola
   •  Jarosław Krawiec OP: Modlitwa o wiarę
   •  ks. Janusz Mastalski: Wiara, która może wszystko
   •  ks. Tomasz Jelonek: Wiara i służba
   •  ks. Bogdan Zbroja: Pismo Święte i różaniec
   •  ks. Andrzej Mojżeszko: Służba lustrem wiary

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG