Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 9 października 2019
III tydzień psałterza
XXVII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Podczas uczestniczenia w Ofierze Ciała i Krwi Jezusa możemy przekonać się i doświadczyć, jak nasz Pan jest dobry i łaskawy, nieskory do gniewu i zawsze miłosierny. Wszak na ołtarzu uobecniamy Ofiarę Krzyża, która stała się najwyższym przebłaganiem za grzechy całego świata. Konieczna jest jednak z naszej strony postawa otwarta na Boże działanie. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia

Jon 4, 1-11

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do Pana i mówił: «Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszisz, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę, litującym się nad niedolą. Teraz, Panie, zabierz mi, proszę, moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie».
Pan odrzekł: «Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony?»
Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł.
A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: «Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć».
Na to rzekł Bóg do Jonasza: «Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu?» On odpowiedział: «Słusznie jestem śmiertelnie zagniewany». Rzekł Pan: «Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt?»

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Pan Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia. Pamiętajmy zawsze o tym, że nasz Pan jest zawsze dobry i łaskawy.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Jon 4, 1-11  


Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia

Skoro Niniwici się nawrócili, powinien nawrócić się także prorok. Że Bóg zawsze gotów jest przebaczać, Jonasz to wiedział na podstawie starotestamentalnej tradycji: "Jahwe to Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność" (Wj 34, 6). Ale Jonasz był przekonany, że odnosi się to tylko do Izraela i nie może mieć zastosowania także do znienawidzonego miasta Niniwy. Właśnie przeciwko takim ciasnym, partykularystycznym poglądom, rozpowszechnionym w tamtych czasach (IV wiek przed Chr.) w Izraelu, skierowane jest orędzie Księgi Jonasza. Bóg jest Panem całego świata i wszystkich narodów nie po to, by je niszczyć, lecz by je ratować.
Piękne jest pouczenie skierowane przez Boga do proroka: "Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi?"


Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10 (R.: por. 15a)

Refren: Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym.

3Panie, zmiłuj się nade mną, *
 bo nieustannie wołam do Ciebie.
4Uraduj duszę swego sługi, *
 ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Refren: Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym.

5Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
 pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
6Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
 i zważ na głos mojej prośby.

Refren: Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym.

9Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone
 i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
 będą sławiły Twe imię.
10Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
 tylko Ty jesteś Bogiem.

Refren: Panie, Ty jesteś Bogiem miłosiernym.


Por. Rz 8, 15bc

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus uczy modlitwy

Łk 11, 1-4
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Zawsze ze szczególną uwagą mamy modlić się słowami, jakich nauczył nas sam Jezus Chrystus.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 11, 1-4  

Jezus uczy modlitwy

Fakt, że Jezus się modli i sposób, w jaki to czyni, jest powodem prośby: "Panie, naucz nas się modlić". Pan Jezus uczy ich Modlitwy Pańskiej. W porównaniu z Ewangelią według Mateusza, Łukasz przekazuje krótszą formę "Ojcze nasz", zawierającą tylko pięć próśb. W środku umieszczona jest prośba o chleb, którego codziennie potrzebujemy: chleb dla ciała i duszy. Wcześniej znajdują się dwa modlitewne wezwania, których treścią jest uczczenie Boga (Jego imienia) i prośba o przyjście Jego królestwa. Odpuszczenie grzechów i zachowanie od zła są tym, czego człowiek najbardziej - po codziennym chlebie - potrzebuje. Kto tę modlitwę może odmawiać ze szczerego serca, ten zaczął być uczniem Jezusa.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.39. Chwalenie Boga jest Jego darem

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia.
Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, * pobudzasz nas jednak swoją łaską, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie. * Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, * ale się przyczyniają do naszego zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...
Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

Albo:

por. 1 Kor 10, 17

Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy w jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha.
 

Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy * i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG