Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Czwartek, 10 października 2019
III tydzień psałterza
XXVII tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy * i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. * Ty bowiem stworzyłeś wszystko: * niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. * Ty jesteś Panem wszechświata.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Niejednokrotnie czujemy się w życiu osamotnieni i doświadczamy ludzkiej słabości. Najczęściej nie możemy znaleźć wsparcia w drugim człowieku, dlatego jedynie słuszne staje się zwrócenie ku Bogu z tym głębokim przekonaniem, że tylko On potrafi naprawdę nam pomóc. Z takim właśnie nastawieniem powinniśmy się gromadzić przy ołtarzu i szeroko otwierać swoje serce na Boże działanie. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Bóg wymierzy sprawiedliwość

Ml 3, 13-20a

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

«Bardzo przykre stały się wasze mowy przeciwko mnie – mówi Pan. Wy zaś pytacie: Cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu! Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem Zastępów? Teraz zaś raczej zuchwalców nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni».
Wówczas mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim na dobro bojących się Pana i czczących Jego imię. «Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Nie bądźmy nigdy podobni do ludzi, o których mówi dziś prorok Malachiasz. Pamiętajmy, że Bóg zawsze wynagradza tych, którzy Mu dochowują wierności.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Ml 3, 13-20a  


Bóg wymierzy sprawiedliwość

Pobożni Żydzi żyjący w Jerozolimie w czasach po powrocie z niewoli babilońskiej dawali wyraz swemu rozczarowaniu stwierdzając, że nie ma sensu służyć Bogu. Oto bezczelnym i aroganckim ludziom powodzi się lepiej niż pobożnym i sprawiedliwym. Starotestamentalne przekonanie, że dobrym Bóg błogosławi, a znakiem błogosławieństwa jest zdrowie, bogactwo, poważanie innych, niejednokrotnie prowadziło do kryzysu wiary. Przyczyną było zwłaszcza to, że za szczęście uważano tylko dobra i powodzenie w życiu doczesnym (por. Hi 3, 1; Koh 7, 15; 8, 14).
Prorok Malachiasz odpowiada najpierw, że Bóg słyszy te skargi i pamięta o tym, co czynią ludzie, nie zapomina ani ich dobrych, ani złych uczynków; wszystko zapisane jest w księdze, w której wszyscy są wspomniani - jest ona symbolem pamięci Bożej.
Końcowe słowa proroka są zapowiedzią nadejścia dnia Sądu Ostatecznego (w. 19). Będzie to straszny dzień dla ludzi złych i grzesznych, dzień kary. Ale dla bojących się Boga będzie to dzień radości i ocalenia.


Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

1Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
 nie wchodzi na drogę grzeszników *
 i nie zasiada w gronie szyderców,
2lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
 i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

3On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
 które wydaje owoc w swoim czasie.
 Liście jego nie więdną, *
 a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

4Co innego grzesznicy: *
 są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
6Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
 a droga występnych zaginie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.


Por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Wytrwałość w modlitwie

Łk 11, 5-13
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Ważną cechą modlitwy jest wytrwałość. Stanowi ona wyraz naszej wiary i zaufania Bogu.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 11, 5-13  

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii tworzą pewną całość. Łukasz Ewangelista połączył je z "Ojcze nasz"; są one kontynuacją nauki Jezusa o modlitwie.
Boga nie tylko wolno o coś prosić; uczniowie są do tego energicznie wzywani. Człowiek czci Boga nie tylko wówczas, gdy Go wielbi i sławi; czci Go nie mniej, gdy wznosi do Niego swoje puste ręce i wierzy, że będą one napełnione Bożymi darami.
Wątpić w dobroć Boga jest tym samym, co wątpić w samego Boga - w Boga, który jest pomagającym Przyjacielem i Ojcem w stopniu większym niż może nim być ziemski przyjaciel i ojciec.
O co możemy prosić Boga? O wszystko, czego potrzebujemy: o powszedni chleb i o Ducha Świętego. Duch Święty umieszczony jest na końcu tego pouczenia jako szczyt wszystkich darów, o jakie człowiek może Boga prosić i otrzymać. Jest On wielkim Darem, Źródłem, które wpływa ma życie wieczne.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.40. Proklamacja misterium Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, * z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie * i z mocną nadzieją * oczekujemy Jego przyjścia w chwale.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

Albo:

por. 1 Kor 10, 17

Ponieważ jeden jest Chleb, * przeto my wszyscy tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy w jednego Chleba * i pijemy z jednego Kielicha.
 

Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy * i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG