Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Sobota, 3 listopada 2018
II tydzień psałterza
XXX tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 105, 3-4

Niech się weseli serce szukających Pana. * Rozważajcie o Panu i Jego potędze, * zawsze szukajcie Jego oblicza.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Każde dobre uczestnictwo w Eucharystii powinno nas coraz bardziej łączyć z Chrystusem. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy naprawdę szczerze tego pragniemy i czynimy wszystko, by w codziennym naszym życiu realizować wskazania Ewangelii. 

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Dla mnie żyć to Chrystus

Flp 1, 18b-26

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że mi to wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć.
Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was.
A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u was.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Słuchając głębokich słów Apostoła obudźmy pragnienie, by i dla nas Chrystus był rzeczywiście największym skarbem.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Flp 1, 18b-26  


Dla mnie żyć to Chrystus

Po pozdrowieniach i modlitwie za adresatów Paweł opisuje swoje położenie, najpierw swoją sytuację więźnia (Flp 1, 12-20), a następnie osobisty stosunek do kwestii, co jest bardziej korzystne: jego życie czy śmierć (Flp 1, 21-26). Uwięzienie Pawła nie przyniosło szkody Ewangelii, lecz było źródłem tym większych sukcesów. Chrystus jest "na wszelki sposób głoszony" (w. 18), a przecież tylko na tym zależy Pawłowi. Jak się zakończy proces, uwolnieniem czy śmiercią, jest dla Apostoła mniej ważne. Śmierć, z którą po raz pierwszy Paweł wyraźnie się liczy, jest dla niego tylko ostatnią możliwością uwielbienia Chrystusa. Chrystus głoszony jest nie tylko słowami; Paweł mówi, że będzie On "uwielbiony w moim ciele" - przez całkowite oddanie siebie w służbę Chrystusowi.
Paweł wyznaje następnie, że doznaje rozdwojenia (w. 21-26): z jednej strony tęskni za spotkaniem z Chrystusem, z drugiej zaś pragnąłby nadal prowadzić dzieło misyjne. Najpierw życie i śmierć ukazane są jako równowartościowe (w. 20), gdyż jedno i drugie może służyć uwielbieniu Jezusa, ale później (w. 21-24) okazuje się, że dla samego Pawła nie mają jednak tej samej wartości. Dla niego samego byłoby lepiej "odejść i być z Chrystusem" (w. 23), ale wie On także o tym, że wspólnota chrześcijańska nadal go potrzebuje i to jest decydujące. Wspólnotę z Panem osiąga Apostoł nie poprzez ucieczkę z tego świata, lecz w oddaniu się dla Kościołów chrześcijańskich.


Ps 42 (41), 2-3. 5 (R.: por. 3ab)

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

2Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
 tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
3Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
 kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.

5Rozpływa się we mnie moja dusza, *
 gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu,
 w świątecznym orszaku, *
 wśród głosów radości i chwały.

Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.


Mt 11, 29ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Łk 14, 1. 7-11
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Dzisiejsza przypowieść ewangeliczna nakazuje nam zapytać siebie: czy ciągle uczymy się prawdziwej pokory w szkole Chrystusa?

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 14, 1. 7-11  

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Nauka, którą Pan Jezus wygłasza gościom w domu faryzeusza, wygląda na rozsądną zasadę poprawnego zachowania się przy stole: siadaj na mniej zaszczytnym miejscu, wtedy - być może - zostaniesz uhonorowany propozycją przesunięcia się na lepsze miejsce. Reguła ta może być w pełni zrozumiała dopiero na podstawie ostatniego zdania, w którym jednoznacznie Bóg jest Tym, który rozdziela miejsca lepsze i gorsze.
Kto wysuwa roszczenia do pierwszego miejsca na uczcie w królestwie Bożym, ten popełnia błąd już w tym momencie, gdy zakłada, że Bóg w ogóle musi nagradzać. Bóg wywyższa i obdarowuje ubogiego, który wie, że wszystko jest darem, cokolwiek otrzymuje. Nie chodzi więc o grzeczność, lecz o postawę człowieka wobec Boga. Tę ukrytą stronę zasady poprawnego zachowania się przy stole wyjaśnił Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy powiedział: "Jestem pośród was jak ten, kto służy" (Łk 22, 27).


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy, niech ta Ofiara, wyraz naszej służby, * przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.41. Misterium zbawienia w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, * przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On spełniając Twoją wolę, * nabył dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Ps 20, 6

Będziemy się radować ze zbawienia * i wielbić imię Pana Boga naszego.

Albo:

Ef 5, 2

Chrystus nas umiłował * i samego siebie wydał za nas w ofierze * na wdzięczną wonność Bogu.
 

Boże, nasz Ojcze, niech Twój Sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, * którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG