0911p  
0911p
0911w

Kolor szat:
Piątek, 9 listopada 2018
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Święto

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Bazylika laterańska
WEZWANIE - LG


STRONY_1 - LG

STRONY_2 - LG

STRONY_3 - LG

STRONY_4 - LG

STRONY_5 - LG

STRONY_6 - LG

GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - brak
gc_czyt1_intro - brak
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LGKolor szat:
Piątek, 9 listopada 2018
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Święto 
Die 9 novembris A.D. 2018
IN DEDICATIONE BASILICÆ LATERANENSIS
Festum