0911w  
0911p
0911w

W zakonie Kanoników Regularnych Laterańskich:

Kolor szat:
Piątek, 9 listopada 2018
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Uroczystość

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Bazylika laterańska
WEZWANIE - LG


GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - brak
gc_czyt1_intro - brak
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LG