Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Poniedziałek, 26 listopada 2018
II tydzień psałterza
XXXIV tydzień Okresu Zwykłego

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Ps 85, 9

Pan Bóg ogłasza pokój ludowi i świętym swoim, * którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.

ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 

Stajemy przed Panem w nadziei, że On nas pouczy swoim słowem i wzmocni szczególnym wsparciem płynącym z uczestnictwa w Ofierze Ciała i Krwi Syna Bożego. W tych sprawach Pan Bóg nigdy nie odmawia pomocy, oby tylko z naszej strony nie zabrakło szczerego otwarcia się na działanie łaski. 

Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwiej korzystając z owoców odkupienia, * zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Pieśń odkupionych przez Baranka

Ap 14, 1-3. 4b-5

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi.
Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są bez zarzutu.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Barankiem, o którym mówi św. Jan, jest Chrystus, który został złożony za nas w ofierze. Przez Niego dostępujemy zbawienia.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Ap 14, 1-3. 4b-5  


Pieśń odkupionych przez Baranka

Wcześniejsze rozdziały Apokalipsy mówiły o ciężkich doświadczeniach, próbach i karach Bożych. Mogło zrodzić się pytanie, czy chociaż niektórzy spośród ludu Bożego wytrwają, ostaną się w tych trudnych chwilach. Na pytanie to dana została odpowiedź już w rozdziale siódmym Apokalipsy: od wielkiego ucisku uchronieni zostaną ci, których swoją krwią odkupił Baranek.
Dzisiejsze czytanie znowu ukazuje właściwy cel historii. Góra Syjon jest znakiem i miejscem zbawienia. Tam stoi Baranek, tam zgromadzą się wszyscy, którzy idą za Barankiem (por. Mt 10, 38: "Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien"). Żaden z wybranych nie powinien zginąć. I tylko oni - ludzie, którzy zachowali wierność - rozumieją nową pieśń niebiańskiej liturgii (por. Ap 5, 9); rozumieją tajemnice Boże i sens historii.


Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

1Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
 świat cały i jego mieszkańcy.
2Albowiem On go na morzach osadził *
 i utwierdził ponad rzekami.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

3Kto wstąpi na górę Pana, *
 kto stanie w Jego świętym miejscu?
4Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
 którego dusza nie lgnęła do marności.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

5On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
 i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
6Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
 którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.


Por. Mt 24, 42a. 44

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie,
          Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Wdowi grosz

Łk 21, 1-4
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

 


Niech przykład ofiarnej wdowy będzie dla nas zachętą do gorliwości w służbie Bożej. W ten sposób dobrze się przygotujemy na spotkanie z Panem.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom III

Łk 21, 1-4  

Wdowi grosz

Słynny "wdowi grosz" to dwa miedziane pieniążki o niewielkiej wartości. Były one wszystkim, "co miała na utrzymanie". Spośród bogatych nikt nie dał "wszystkiego" - z jednym wyjątkiem, o którym pisze św. Paweł w Liście do Koryntian: "Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić" (2 Kor 8, 9). Gdy Jezus zobaczył, co uczyniła uboga wdowa, nie mógł o niczym innym myśleć, jak tylko o sobie samym i swoim własnym czynie. Stał się ubogim podczas wcielenia przyjmując ludzką naturę, jeszcze uboższym stał się na krzyżu. Daje wszystko, co ma, a nawet więcej, bo samego siebie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 2

  

Wszechmogący Boże, przyjmij święte Dary, które poleciłeś składać na Twoją chwałę, * i spraw, abyśmy posłuszni Twoim przykazaniom stali się również miłą Tobie ofiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego.41. Misterium zbawienia w Chrystusie

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
On jest Słowem Twoim, * przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On spełniając Twoją wolę, * nabył dla Ciebie lud święty, * gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając...
Ps 117, 1. 2

Chwalcie Pana, wszystkie narody, * bo potężna jest nad nami Jego łaska.

Albo:

Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.
 

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, nie dopuść, abyśmy się odłączyli od Ciebie, * skoro pozwalasz nam radować się udziałem w boskich Darach. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG