3011p  
3011p
3011w

Kolor szat:
Piątek, 30 listopada 2018
ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Święto

KARTKA

CZYTANIA

PATRON DNIA

Św. Andrzej Apostoł
WEZWANIE - LG


STRONY_1 - LG

STRONY_2 - LG

STRONY_3 - LG

STRONY_4 - LG

STRONY_5 - LG

STRONY_6 - LG

GODZINA CZYTAŃ - LG

gc_czyt1_ks - brak
gc_czyt1_intro - jest
gc_czyt2_aut - jest
gc_czyt2_intro - jest
JUTRZNIA - LGKolor szat:
Piątek, 30 listopada 2018
ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Święto 
Die 30 novembris A.D. 2018
S. ANDREÆ, APOSTOLI
Festum