0811w5  
0811p
0811w1
0811w2
0811w3
0811w4
0811w5
0811w6

W bazylice katedralnej w Płocku:

Kolor szat:
Piątek, 8 listopada 2019
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W PŁOCKU
Uroczystość