Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 10 listopada 2019
IV tydzień psałterza
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Boże w dobroci
tekst | nuty | nagranie
Pd:
Kochajmy Pana
tekst | nuty | nagranie
K:
Ciebie całą duszą pragnę
tekst | nuty | nagranie
U:
Chwała i dziękczynienie
Z:
Pobłogosław, Jezu drogi


Ps 88, 3

Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, * nakłoń ucho na moje wołanie.

Ps 87, 3. 2

 

Intret orátione mea in conspéctu tuo, inclína aurem tuam ad precem meam Dómine.
Dómine Deus salútis meæ, in die clamávi, et nocte coram te.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Trzeba powiedzieć, że przy ołtarzu gromadzi nas również chęć życia. Włączamy się tutaj przecież w ofiarę Jezusa Chrystusa, który przezwyciężył śmierć i rzucił światło na naszą nieśmiertelność. Stąd chociaż chrześcijanina przynagla potrzeba i obowiązek walki ze złem, wśród wielu utrapień, w tym także i śmierci, to jednak włączając się w tajemnicę paschalną i upodabniając do śmierci Chrystusa, umocniony nadzieją podąża on ku zmartwychwstaniu (por. KDK, nr 22, 4).


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa».
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Już w Starym Testamencie spotykamy wiarę w zmartwychwstanie ciała. Chrystus potwierdza ją własnym zmartwychwstaniem i zapowiedzią naszego zmartwychwstania.


Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b)

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

1Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
 usłysz me wołanie,
 wysłuchaj modlitwy *
 moich warg nieobłudnych.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

5Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
 nie zachwiały się moje stopy.
6Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
 nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

8Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
 ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
15A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
 ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Ps 140, 2

 

Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéctu tuo, Dómine.
Elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum.


Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

2 Tes 2, 16 – 3, 5

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Tylko Bóg może nas ugruntować w tym, co dobre. Prośmy często o łaskę wytrwania na drodze prowadzącej do życia wiecznego.


Por. Ap 1, 5b. 6b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 147, 3

 

Allelúia. Qui pósuit fines tuos pacem, et ádipe fruménti sátiat te.


Uduchowione życie zmartwychwstałych

Łk 20, 27-38
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Oto słowo Pańskie.


Uduchowione życie zmartwychwstałych

Łk 20, 27. 34-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 

Bóg, który jest Bogiem żywych, wskrzesi wszystkich zmarłych w dniu sądu ostatecznego. Obyśmy swoim życiem zadłużyli na chwalebne zmartwychwstanie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Uczestnicząc w tej Eucharystii, powierzmy Bogu nasze sprawy:
  • Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby wiernie dochowali obietnic chrztu świętego.
  • Za tych, którzy porzucili kapłaństwo, aby doświadczyli Bożego miłosierdzia i przez pokutę naprawili wyrządzone zgorszenie.
  • Za ludzi przygniecionych chorobą, aby na modlitwie i w Eucharystii otrzymali siłę do dźwigania krzyża.
  • Za żyjących w bezżeństwie, aby modlitwa i służba bliźnim prowadziły ich do Chrystusa.
  • Za zmarłych, szczególnie za tych, których grobów nikt w tych dniach nie odwiedzał, aby dołączyli do grona zbawionych.
  • Za nas samych, abyśmy wytrwali w wierze i wzrastali w gorliwości.
Panie, nasz Boże, nie pozwól nam ustać w drodze, ale spraw, abyśmy z lampą wiary i miłości wyszli na Twoje spotkanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na złożone dary i spraw, abyśmy całym sercem korzystali z owoców męki Twojego Syna, * która się uobecnia w sakramentalnej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ps 118, 133


 

Gressus meos dírige Dómine secúndum elóquium tuum, ut non dominétur omnis iniustítia, Dómine.


32. Dzieło stworzenia

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Za chwilę Pan zstąpi z nieba, przemieniając chleb i wino w Ciało i Krew swoją. To z Nim spotkamy się, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ożywmy naszą wiarę.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Patrzmy, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...Ps 23, 1-2

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. * Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * orzeźwia moją duszę.

Albo:

Łk 24, 3

Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba.

Ps 22, 1. 2

 

Dóminus regit me, et nihil mihi déerit, in loco páscuæ ibi me collocávit, super aquam refectiónis educávit me. 

Posileni świętym Darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, * trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 6

 

Uczestnicząc w tej Eucharystii staraliśmy się otworzyć szeroko na działanie łaski. Wracając po otrzymaniu błogosławieństwa do domu, starajmy się, by przez dobre czyny zasługiwać na chwalebne zmartwychwstanie.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:   •  Paweł Zybura OP: Synonimy
   •  Nicanor Austriaco OP: Z życia do życia
   •  Jarosław Głodek OP: Bóg żywych i... parasol dziadka
   •  Grzegorz Chrzanowski OP: Bóg żywych
   •  Gabriel Wilczyński OP: Drugi krok
   •  Marian Grabowski: Nauczyciel
   •  Stacja7.pl: Nieśmiertelni
   •  ks. Leszek Smoliński: Troska o wieczność
   •  Piotr Blachowski: Bóg, wiara i odwaga
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Kim tam będziemy
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Życie najwyższej jakości
   •  ks. Tomasz Horak: Przeczucie i pewność
   •  ks. Artur Stopka: Bóg dla żywych
   •  ks. Tadeusz Czakański: Nadzieję zmieniać w możliwość
   •  ks. Edward Staniek: Obietnica zmartwychwstani
   •  ks. Wiesław A. Niewęgłowski: Bóg żywych
   •  ks. Dariusz Madejczyk: Twierdzą, że nie ma zmartwychwstania
   •  ks. Mariusz Pohl: Zaślepienie u źródła prawdy
   •  ks. Grzegorz Babiarz: Droga do wolności
   •  ks. Szymon Drzyżdżyk: Istota wiary
   •  ks. Edward Staniek: Trzy powołania

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG