Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia HorarumInternetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Niedziela, 23 grudnia 2018
IV tydzień psałterza
IV NIEDZIELA ADWENTU C

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


 

W:
Archanioł Boży Gabryjel
Pd:
Po upadku człowieka grzesznego
K:
Boże wieczny, Boże żywy
U:
Dzięki, o Panie
Z:
Zdrowaś bądź, Maryja


Iz 45, 8

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, * niech jak deszcz spłynie z obłoków, * niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Is 45, 8; Ps 18

 

Roráte cæli désuper, et nubes pluant iustum: aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.
Cæli enárrant glóriam Dei: et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Podejmując ostatnie przygotowania do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia, spotykamy się z Matką Najświętszą. Ona nie tylko dała światu Odkupiciela, ale zawsze uczy nas, jak powinniśmy przyjmować zbawienie przychodzące od Pana. Maryja stała się błogosławioną dlatego, że uwierzyła. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto pragnie nawiązać z Nim łączność, musi mieć żywą wiarę.
Rozpoczynając udział w wielkiej tajemnicy naszej wiary, wyrażamy najpierw szczery żal za wszystkie sprzeniewierzenia, aby w ten sposób pogłębić swoją przyjaźń z Bogiem.


OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu... 

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Mi 5, 1-4a

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Tak mówi Pan:
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Zgodnie z zapowiedzią proroka Micheasza, Mesjasz narodził się w Betlejem, aby zwiastować całej ludzkości Boży pokój.


Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

2Usłysz, Pasterzu Izraela, *
 Ty, który zasiadasz nad cherubami!
3Wzbudź swą potęgę *
 i przyjdź nam z pomocą.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

15Powróć, Boże Zastępów, *
 wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
16Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
 latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

18Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy,
 nad synem człowieczym, *
 którego umocniłeś w swej służbie.
19Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
 daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Ps 144, 18. 21

 

Prope est Dóminus ómnibus invocántibus eum: ómnibus qui ínvocant eum in veritáte.
Laudem Dómini loquétur os meum: et benedícat omnis caro nomen sanctum eius.


Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Hbr 10, 5-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».
Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Wypełniając gorliwie w codziennym życiu wolę Bożą, na wzór Chrystusa i Jego Matki, będziemy mogli spotkać się z naszym Ojcem niebieskim.


Łk 1, 38

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


 

Allelúia. Veni, Dómine, et noli tardáre: reláxa facínora plebis tuæ.


Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Łk 1, 39-45
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Święta Elżbieta chwali wiarę Najświętszej Dziewicy, dzięki której stanęła tuż przy swoim Synu w wielkim Bożym planie zbawienia człowieka. Prośmy o łaskę żywej wiary.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i świątecznych

 


Odmawia się Wierzę w jednego Boga...
 

Oczekując bliskiego już przyjścia Chrystusa, przedstawmy Mu prośby całego Kościoła:
  • Za Kościół, aby był dla wszystkich ludzi znakiem Bożej miłości.
  • Za matki oczekujące dziecka, by przyjęły je z miłością i odpowiedzialnością.
  • Za osoby podejmujące ważne decyzje, by szukali woli Bożej i potrafili ją podejmować.
  • Za tych, którzy nadchodzące Święta będą przeżywali w samotności, w szpitalach, hospicjach, wśród obcych ludzi, aby mimo przeszkód rozpoznali Boga w żłóbku.
  • Za zmarłych, by za swoje dobre czyny zostali nagrodzeni w wieczności.
  • Za nas wszystkich, abyśmy wśród przedświątecznych przygotowań nie zapomnieli o zrobieniu miejsca dla Boga.
Panie, Ty jesteś Ty światłością świata, w swojej hojności wysłuchaj naszą modlitwę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 

Panie, nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, * uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Luc 1, 28


 

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum, benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.


2. Dwa oczekiwania na przyjście Chrystusa

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, * Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, * Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście * i ogłosił Jego obecność wśród ludu. * On pozwala nam z radością przygotować się * na święta Jego Narodzenia, * aby gdy przyjdzie, * znalazł nas czuwających na modlitwie * i pełnych wdzięczności.
Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Ofiara, w której uczestniczymy, posiada nieskończoną moc i pozwala nam obficie skorzystać z owoców odkupienia. Na spotkanie jednak Zbawiciela musimy wyjść z żywą wiarą, na wzór Matki Chrystusa i naszej.


ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Przygotowując się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, przez udział w Uczcie Baranka, módlmy się najpierw tak, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...Iz 7, 14

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel.

Is 7, 14

 

Ecce virgo concípiet, et páriet fílium: et vocábitur nomen eius Emmánuel. 

Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, * abyśmy godnie obchodzili tajemnicę Narodzenia Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.ks. Edward Sztafrowski, Komentarz liturgiczny do Mszy niedzielnych i świątecznych, tom 1

 

Już niewiele czasu dzieli nas od Bożego Narodzenia. Niech te ostatnie chwile przygotowania do Świąt nie przesłonią nam wielkiej łaski, jaką nam okazuje dobry Bóg posyłając na świat swojego Jednorodzonego Syna.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Rafał Wędzicki OP: Święte zdziwienie
   •  Łukasz Popko OP: Ukryte życie
   •  Michał Pac OP: Miłość Boga i bliźniego
   •  Tomasz Grabowski OP: Oto wzór!
   •  Marian Grabowski: Nawiedzenie Elżbiety
   •  Stacja7.pl: Znaki
   •  ks. Leszek Smoliński: W duchu wiary
   •  Piotr Blachowski: Tylko miłość prowadzi do wiary
   •  Augustyn Pelanowski OSPPE: Pospiesznym do Jezusa
   •  ks. Roman Kempny: Błogosławiona, która uwierzyła
   •  ks. Antoni Dunajski: Zanim do końca spełnią się słowa
   •  ks. Tomasz Horak: Dar największy
   •  Henryk Majkrzak SCJ: Chrystus odnawia nas wewnętrznie
   •  ks. Janusz Mastalski: Spotkanie, które uczy
   •  ks. Bogdan Zbroja: Wola Boża
   •  ks. Kazimierz Skwierawski: Radość w Duchu Świętym
   •  ks. Andrzej Mojżeszko: Droga do człowieka
   •  ks. Dawid Adamczak SDS: Ewangelia - droga do świętości
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Bóg człowiekiem
   •  ks. Rafał Masarczyk SDS: Proroctwo pokoju

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG