Módl się słuchając

 Tu jesteś:
Menu:
Tabele stron

Teksty LG
Teksty Monastycznej LG
Teksty Liturgia Horarum 

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Piątek, 28 grudnia 2018
ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
Święto

Jutrznia


W lewym górnym rogu strony dostępne jest nagranie tej Godziny w formacie MP3.

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


LG tom I: Własne, str. 1029; LG skrócone: Własne, str. 1579-1580

 

Betlejem, miasto szczęśliwe,
Gwiazda nad tobą zabłysła,
Zwiastując przyjście Mesjasza,
Który nas wszystkich odkupi.

Betlejem, miasto cierpienia,
Łez i rozpaczy matczynej,
Bo w tobie dzieci niewinne
Zazdrość królewska zgładziła.

Betlejem, nie płacz już więcej,
Spojrzyj na chwałę twych synów,
Gdyż w białe szaty odziani
Idą w orszaku Baranka.

Śpiewajmy hymn uwielbienia
Słowu, co mieszka wśród ludzi
I włada losem człowieka
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.


Antyfony - LG tom I: Własne, str. 1030; LG skrócone: Własne, str. 1580
Psalmy - LG tom I: Niedziela I, str. 595-598; LG skrócone: Niedziela I, str. 726-728

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Pan mówi: * W białych szatach będą chodzili ze Mną, / bo godni są chwały męczeństwa.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Papieskie katechezy o psalmach:

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: / W białych szatach będą chodzili ze Mną, / bo godni są chwały męczeństwa.

2 ant. Niemowlęta śpiewają chwałę Bogu; * za życia mówić nie umiały, / jako męczennicy sławią swego Pana.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Niemowlęta śpiewają chwałę Bogu; / za życia mówić nie umiały, / jako męczennicy sławią swego Pana.

3 ant. Sprawiłeś, Panie, * że na przekór Twoim przeciwnikom / usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę.

Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Papieskie katechezy o psalmach:

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Sprawiłeś, Panie, / że na przekór Twoim przeciwnikom / usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę.


LG tom I: Własne, str. 1030;
Jr 31, 15

W Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo ich już nie ma.


LG tom I: Własne, str. 1030; LG skrócone: Własne, str. 1580

Melodie responsorium:

K.   Święci i sprawiedliwi * Żyją na wieki.
W.  Święci i sprawiedliwi / Żyją na wieki.
K.   Ich nagroda jest u Pana.
W.  Żyją na wieki.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Święci i sprawiedliwi / Żyją na wieki.


LG tom I: Własne, str. 1030;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Niewinne dzieci zabito dla Chrystusa; * okrutny władca je zgładził; / teraz idą za Barankiem bez skazy / i śpiewają nieustannie: Chwała Tobie, Panie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Niewinne dzieci zabito dla Chrystusa; / okrutny władca je zgładził; / teraz idą za Barankiem bez skazy / i śpiewają nieustannie: Chwała Tobie, Panie.


LG tom I: Własne, str. 1030-1031; LG skrócone: Własne, str. 1581

Melodie próśb:

Wysławiajmy Chrystusa, który sprawił, że niewinne dzieci przez ofiarę swojego życia odniosły zwycięstwo nad swym prześladowcą, i wołajmy do Niego:
Ciebie wychwala zastęp męczenników.

Chryste, niewinne dzieci złożyły o Tobie świadectwo nie językiem, lecz krwią męczeńską,
- daj, abyśmy słowem i czynem wyznawali Cię wobec ludzi.
Ciebie wychwala zastęp męczenników.

Ty sprawiłeś, że dzieci, niezdolne jeszcze do walki, zdobyły palmę zwycięstwa,
- niech Twoja hojna opieka ustrzeże nas od upadku.
Ciebie wychwala zastęp męczenników.

Ty przez krew swoją odkupiłeś niewinne dzieci,
- oczyść nas z wszelkiej nieprawości.
Ciebie wychwala zastęp męczenników.

Ty przyjąłeś niewinne dzieci jako pierwszych członków swego królestwa,
- dopuść nas do udziału w wiecznej uczcie.
Ciebie wychwala zastęp męczenników.

Ty w dzieciństwie zaznałeś prześladowania i tułaczki,
- miej w opiece dzieci, które cierpią z powodu niedostatku, wojny lub innego nieszczęścia.
Ciebie wychwala zastęp męczenników.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


LG tom I: Własne, str. 1031; LG skrócone: Własne, str. 1581

Boże, nasz Ojcze, w dniu dzisiejszym święci Młodziankowie, męczennicy, obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią, spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, * którą głosimy ustami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG