Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 3 grudnia 2019
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe

Teksty liturgii Mszy św.Ps 96, 3-4

Głoście chwałę Boga wśród wszystkich narodów, * rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, * bo Pan jest wielki, godzien wszelkiej chwały.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 

W dziejach Kościoła wyraźnie zarysowują sie okresy, w których jego nieustanna działalność misyjna nabiera nowego rozmachu i zaznacza się rozwojem bardziej intensywnym. M.in. taki właśnie rozwój zaznaczył się niewątpliwie w w. XVI. Przemożny wpływ wywarła nań działalność św. Franciszka Ksawerego, tego niestrudzonego siewcy ewangelicznego, który przemierzył niemal cały azjatycki Wschód. Wielu rzeczy, także na daleką metę, dokonał w portugalskich Indiach; przemierzył potem liczne wyspy na Oceanie Indyjskim; dotarł na Moluki; wybrał się do dalekiej Japonii. Zrozumiawszy, że klucz do cywilizacji azjatyckiej znajduje się w Chinach, odtąd marzył już tylko o tym, aby dotrzeć i nawrócić ten olbrzymi kraj. Wyczerpany podróżami i znojną pracą, zmarł u wrót Chin w r. 1552, ale wytyczył szlaki innym i działalności misyjnej nadał olbrzymiego rozmachu. Z takim rozmachem pracował przed nim chyba tylko św. Paweł, Apostoł narodów. Nic dziwnego, że Ksawerego obwołano patronem misji katolickich i że po dziś dzień cały katolicki świat wspomina go w liturgii, a Indie i Japonia uważała za swego szczególnego orędownika.
Wymieniając dziś św. Franciszka Ksawerego, pomyślmy dla jego uczczenia, co sami moglibyśmy uczynić dla rozwoju misji katolickich. Zastanówmy się także nad tym, czy nasze przylgnięcie do Chrystusa nie kłania nas do większej gorliwości. Franciszek, jak jego wielki poprzednik z Asyżu, tę gorliwość czerpał z rozpamiętywania Chrystusowej ofiary u stop krzyża, gdzie ciągle na nowo uprzytamniał sobie, że Pan "do końca nas umiłował". Mamy właśnie tę ofiarę powtórzyć na naszym ołtarzu - niechże wzmocni nas i natchnie podobnym żarem, miłością skłonną do oddania i wzajemności. 

Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, * aby na całej ziemi Kościół święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Na Chrystusie spocznie Duch Pański

Iz 11, 1-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.
Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

Oto słowo Boże.


Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

1Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
 a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
2Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
 i ubogimi według prawa.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

7Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
 i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
8Będzie panował od morza do morza, *
 od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

12Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
 i ubogiego, który nie ma opieki.
13Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
 nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

17Niech jego imię trwa na wieki, *
 jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
 Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
 niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Łk 10, 21-24
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto słowo Pańskie. 

Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w dniu wspomnienia świętego Franciszka, który pragnąc zbawienia ludzi udał się w dalekie kraje; spraw, abyśmy czynem świadczyli o prawdziwości Ewangelii * i otoczeni braćmi w wierze zdążali do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.73. Obecność świętych Pasterzy w Kościele

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć świętemu Franciszkowi Ksaweremu, którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
por. Łk 10, 1. 9

Pan wysłał uczniów, aby wszędzie głosili: * Przybliżyło się do was Królestwo Boże.
 

Boże, nasz Ojcze, niech Eucharystia zapali w nas ogień tej miłości, którym płonął święty Franciszek, pragnąc zbawienia ludzi, abyśmy gorliwiej Tobie służyli * i otrzymali nagrodę obiecaną dobrym pracownikom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG