Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

U jezuitów:

Kolor szat:
Wtorek, 3 grudnia 2019
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
Święto

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


Jr 1, 7b-8

Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę * i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. * Nie lękaj się ich, * bo jestem z tobą, by cię chronić, mówi Pan.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Boże łaskawy i miłosierny, który świętemu Franciszkowi niosącemu Ewangelię otworzyłeś bramy Wschodu, poślij i nas aż na krańce ziemi * ku radości świętej Matki Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Przywrócę narodom wargi czyste,
aby wszyscy wzywali imienia Pana

So 3, 9-10. 14-20

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza. Mówi Pan: "Przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzeki Kusz wielbiciele moi, synowie z moimi rozproszonymi, dar Mi przyniosą.
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.
Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. Oto Ja sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznali zawstydzenia. W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach" - mówi Pan.


Oto słowo Boże.Ps 86, 1-3. 7-10

Refren: Wszystkie Twe ludy pokłon Ci oddadzą.

Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, *
bo jestem nędzny i ubogi.
Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, †
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, *
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną.

Refren: Wszystkie Twe ludy pokłon Ci oddadzą.

Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, *
bo Ty mnie wysłuchujesz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
ani czegoś takiego, jak Twoje dzieło.

Refren: Wszystkie Twe ludy pokłon Ci oddadzą.

Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, †
i Tobie pokłon oddadzą, *
i będą sławiły Twe imię.
Boś Ty jest wielki i działasz cuda: *
tylko Ty jesteś Bogiem.

Refren: Wszystkie Twe ludy pokłon Ci oddadzą.Ef 4, 5

Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest,
jeden Bóg i Ojciec.

Alleluja, alleluja, alleluja.Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

Mt 28, 16-20
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Po zmartwychwstaniu Chrystusa jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".


Oto słowo Pańskie. 

Przyjmij, Panie, dary, które Tobie ofiaryjemy * i rozpal w naszych sercach ogień apostolskiej gorliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże.
Ty świętego Franciszka, * syna rodzącego się dopiero Towarzystwa Jezusowego, * rozpaliłeś żarem miłości i gorliwością o zbawienie ludzi, * tak że wzgardziwszy niebezpieczeństwem, udręką i trudem, * podejmował niezliczone podróże, * głosił Ewangelię licznym narodom, * a pouczywszy je o tajemnicach zbawienia, * łączył z Twoim ludem przez Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, * wielbią błogosławione Duchy, * z lękiem oddają cześć Potęgi, * Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini * we wspólnej wysławiają radości. * Dozwól, prosimy, * aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * w pokornym uwielbieniu wołając...
Jr 20, 7a. 9b

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. * Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, * nurtujący w moim ciele. * Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
 

Panie Jezu Chryste, Ty Krwią swoją wykupiłeś nas dla Boga z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu; prosimy Cię pokornie w uroczystość świętego Franciszka, * aby wszyscy ludzie zgromadzili się na wielką ucztę w królestwie Twojego Ojca, które jest im przygotowane od założenia świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech Bóg, który powołał naszego świętego ojca Ignacego i jego współtowarzyszy do służby w Kościele pod sztandarem swego Syna, a naszego Króla, i do wykonywania poleceń papieża wszędzie tam, gdziekolwiek ich pośle, * pobłogosławi was i całe nasze najmniejsze Towarzystwo, naznaczone imieniem Jezusa.
W. Amen.
K. Niech wam Bóg dopomoże, abyście Go szukali we wszystkim, wyzbywając się, ile możności, miłości ku stworzeniom, a całe uczucie zwrócili ku ich Stwórcy, * Jego miłując we wszystkich stworzeniach, a stworzenie w Nim, zgodnie z najświętszą Jego Boską wolą.
W. Amen.
K. Niech was Bóg przyłączy po tym ziemskim życiu do naszych współbraci, którzy przyjęci do niebieskiej ojczyzny wysławiają Go wieczną pieśnią chwały * i przyczyniają się w wieloraki sposób do naszego postępu w doskonałości.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG