Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Środa, 4 grudnia 2019
ŚW. JANA DAMASCEŃSKIEGO,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne

W zakonie cystersów:
Komemoracja dowolna

Teksty liturgii Mszy św.


Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, kliknij tutaj, aby wyświetlić ją w prostszej wersji.


por. Syr 15, 5

W swoim Kościele Pan otworzył jego usta, * napełnił go duchem mądrości i rozumu * i przyodział szatą chwały.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 

Wspominamy dziś znów jednego z wielkich doktorów Kościoła - Jana Damasceńskiego, który żył na przełomie VII i VIII stulecia, najpierw w Damaszku, potem w Jerozolimie. Był ostatnim wielkim przedstawicielem Ojców wschodnich, których naukę w syntetycznym ujęciu przekazał Zachodowi. Ale tworząc i działając na niwie teologicznej, ten wielki doktor był też człowiekiem, który wiele wycierpiał, a samą swą działalność umiał kontynuować w warunkach nad wyraz nieraz trudnych. Piękny to dla nas przykład i pokrzepiająca zachęta do wytrwania. Przetrwa nie tylko to, co powstaje w warunkach cieplarnianych, ale także to, co tworzymy pośród trudności, sądząc może nieraz, że działamy bezskutecznie, pozbawieni nadziei na osiągnięcie czegokolwiek.
Prośmy tedy w tej Mszy św. o dar wytrwania i ten hart, jakiego wymaga nasze osobiste powołanie życiowe. Ze świętej ofiary możemy ten hart zaczerpnąć. Jest przecież tą samą ofiarą, która dokonała się na krzyżu, tam zaś cierpiał Ten, który miłował do końca i który dlatego zatriumfował nad wszystkim.
Teksty formularza zredukowano i to pomimo tego, że w dawnym mszale odznaczały się większą niż zazwyczaj oryginalnością. Nie należy już niewątpliwie do owych loci communes, z którymi przy przeprowadzaniu reformy postępowano radykalnie. Były jednak zbyt skoncentrowane na idei obrony czci obrazów, której Jan Damasceński poświęcił rzeczywiście wiele trudu; z tej polemiki teksty czyniły jakby cechę charakterystyczną jego teologicznej działalności. A tymczasem była ona jedynie fragmentem Janowej twórczości i bynajmniej nie wypełniała jej po brzegi. Naukę wiary Jan umiał ująć całościowo i dlatego pozostawił nam syntezę tego, czego nauczali dotychczas wschodni Ojcowie Kościoła. Jego wkład w rozwój teologii był więc znacznie większy.
Redukcji dokonano zresztą zgodnie z zasadą większej powściągliwości w rozbudowie sanctorale i paralelnie do innych podobnych wspomnień.


 

Boże, Ty w świętym Janie Damasceńskim, prezbiterze, dałeś Kościołowi znakomitego nauczyciela wiary, spraw dzięki jego wstawiennictwu, * aby prawdziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

ks. Henryk Fros SJ, Wprowadzenie do Mszy o świętych, tom 2

 


Kolektę ułożono ostatnio, bez nawiązywania już do leitmotivu dawnego formularza, tzn. bez wzmiankowania o czci obrazów. Tekstualnie natomiast nawiązano do oracji z tzw. Sacramentarium Triplex, czcigodnego zabytku, który przechowywany jest w Zurychu. Z niego zaczerpnięto zwroty części pierwszej, które pięknie wyrażają ideę wstawiennictwa świętych. Prosimy mianowicie Boga o to, aby pozwolił nam na czerpanie pomocy z ich modlitw. W sakramentarzu dodawano tu imię Jakuba Apostoła, ale jest rzeczą oczywistą, że w takim zwrocie może się pomieścić imię jakiegokolwiek ze świętych.
Bardziej oryginalną jest część druga. Mówi o prawdziwej wierze, jakby wspominała aluzyjnie główne dzieło Jana De fide orthodoxa. Przypomina nam także, że tę wiarę nasz Jan świetnie wykładał. W nawiązaniu do tego formułuje następnie przedmiot naszego błagania. Wiara ma być dla nas tym, czym była dla niego: światłem i mocą. Ma wskazywać drogę i w pokonywaniu trudności dodawać sił.


Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską
i otrze łzy z każdego oblicza

Iz 25, 6-10a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

Oto słowo Boże.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Prorok przedstawia Królestwo mesjańskie w obrazie uczty. Pamiętajmy o tym, że każda Msza święta jest ucztą paschalną, w której spożywamy Chrystusa.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Iz 25, 6-10a  


Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską i otrze łzy z każdego oblicza

Bóg posługuje się prostymi i naturalnymi środkami, by objawić ludziom największe tajemnice. Pod Bożym natchnieniem prorocy niejednokrotnie przedstawiali czasy mesjańskie jako wspaniałą ucztę. Pierwszym z nich jest Izajasz.
Bóg, Pan zastępów, przygotuje wspaniały bankiet, na który będą zaproszone wszystkie narody. Bankiet pokoju i powszechnego braterstwa, na którym wszyscy uznają zwierzchnią władzę Boga i poddadzą się Jego Opatrzności.
Z okazji tej wspaniałej uczty, na której będą najwytworniejsze pokarmy i najszlachetniejsze wina, Bóg sprawi, że wśród ludzi znikną łzy, żal i smutek - "Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza". Bóg zedrze też sprzed oczu ludzi zasłonę, która przeszkadza w widzeniu rzeczywistości Bożej. W ten sposób powstanie nowy porządek rzeczy, nowa skala wartości regulowała będzie relacje ludzkie i boskie, które już nie ulegną zepsuciu, bo już nie będzie śmierci.


Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd)

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

1Pan jest moim pasterzem,
 niczego mi nie braknie, *
2pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
 Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
3orzeźwia moją duszę.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

 Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
 przez wzgląd na swoją chwałę.
4Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
 zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
 Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

5Stół dla mnie zastawiasz *
 na oczach mych wrogów.
 Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
 kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

6Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
 przez wszystkie dni życia
 i zamieszkam w domu Pana *
 po najdłuższe czasy.

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

Mt 15, 29-37
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.
Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?» Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Oto słowo Pańskie.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

 


Wypełniając zapowiedzi mesjańskie, Jezus uzdrawia wielu chorych i daje cudowny pokarm. Zapoczątkowuje w ten sposób Królestwo, w którym nie będzie już śmierci czy łez, lecz wieczna radość.

ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, tom I

Mt 15, 29-37  

Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm

Zapowiedzi proroków zrealizował Pan Jezus. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa uzdrawiającego chorych, ułomnych, niewidomych, niemych. W ten sposób spełniona zostaje zapowiedź Izajasza, że w czasach mesjańskich Bóg otrze łzy z ludzkich twarzy.
Ewangelia wskazuje również na spełnienie się zapowiedzi mesjańskiej uczty. Była ona ciągle podejmowana przez proroków, nawiązywał do niej również Chrystus w swoich przypowieściach. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus lituje się nad ludem przy Nim zgromadzonym i daje mu cudowny pokarm. Jest to zapowiedź i antycypacja pokarmu, jaki da swemu Kościołowi podczas Ostatniej Wieczerzy, którym będzie Jego Ciało i Krew, zapewniające życie wieczne.


ks. Edward Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, tom 1

  

Panie, nasz Boże, przyjmij dary, które z radością składamy w dzień świętego Jana Damasceńskiego, * wierni jego pouczeniom oddajemy się Tobie całkowicie razem z Ofiarą uwielbienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.73. Obecność świętych Pasterzy w Kościele

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Damasceńskiemu, którego dałeś swojemu ludowi, * jako gorliwego pasterza. * Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, * jego słowa nas pouczają, * a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...
por. Łk 12, 42

Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, * żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.
 

Wszechmogący Boże, na Uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas Chlebem żywym, Ciałem Chrystusa, kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, * abyśmy za przykładem świętego Jana Damasceńskiego szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG